Escola Voramar

Escola Voramar

L’optativa de la matèria Emprenedoria busca treballar un conjunt de valors i actituds personals com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix, l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, etc. Aquest autoconeixement ha d’ajudar a portar a terme projectes de treball col·laboratiu a partir d’idees o necessitats que s’identifiquen al món que ens envolta. També incideix en el desenvolupament d’habilitats en gestió i organització: la planificació adequada del que es vol fer, tot tenint en compte una sèrie de condicions i prenent decisions, en un entorn concret, i ha de ser prou flexible per adaptar-les quan sigui necessari.

Al llarg del curs, els alumnes de l’optativa de 4t ESO fan un parell o tres de projectes que ells mateixos decideixen, gestionen i organitzen. Ja fa un parell d’anys, els alumnes van proposar editar un llibre i vendre’l per Sant Jordi per recaptar diners pel viatge de final de curs, etapa i, en aquest cas, també d’escola.

Els 25 alumnes d’aquest any, també han volgut fer un llibre. Ells decideixen el tema i mai és fàcil arribar a un consens: primera cosa que aprenen. Debateren temes com el canvi climàtic, el bullying, el feminisme...i davant del desacord, van trobar la solució: Solidaritat vers tots aquests temes.

És un projecte transversal perquè un cop han decidit la tipografia de lletra, l’estructura i tot el que fa referència al disseny del llibre, preparen una presentació per la resta de professorat i alumnat de 4t ESO, perquè des de cada assignatura treballin el tema o temes més adients. El resultat és el llibre ‘Solidaritat, som solidaris?’, on podem trobar poemes, relats i microrelats en diferents llengües i temàtiques específiques com la dona i la ciència o la recerca científica treballades des de cada matèria.

Enguany, han volgut anar més enllà i afegir al final de cada capítol la informació d’aquelles entitats i organitzacions, amb codis QR, que ajuden aquests col·lectius o tracten aquests temes i posar-les més a l’abast de la solidaritat del lector.

Segons les capacitats i habilitats de cada alumne decideixen i es distribueixen ells mateixos les tasques i treballen en grups: coordinadors (programen les feines en el temps i coordinen els grups); els més indagadors (fan recerques d’informació); dissenyadors (decideixen tipografia, estructura i fan la maquetació); els comunicadors (presenten el projecte a la resta d’alumnes i redacten els escrits), els comptables (fan el pressupost complet del projecte en el cas que s’hagués editat i obtingut beneficis).

El confinament ens va sorprendre a mig projecte. Tot just, havíem tancat el termini de presentació del contingut del llibre i ens quedava molt recorregut per fer i sense un objectiu clar. Va ser un moment difícil i de desànim pels alumnes, no només perquè veien trontollar el projecte, sinó per la situació general i, amb totes les particularitats, que vivien en el seu entorn. Però va sorgir la fusta d’emprenedor: saber resoldre les dificultats, trobar solucions als reptes, empenta i un objectiu: ser solidaris! Tenien clar que els projectes emprenedors sorgeixen de les necessitats i van veure que calia reconduir el projecte i adaptar-lo per poder recaptar diners per ajudar als altres. Quan van escollir el tema del llibre mai haguessin pensat que acabaria essent el seu objectiu final: ser solidaris. Només calia decidir com vendre’l i a quina entitat donar els beneficis. Ells mateixos van proposar i decidir finalment fer-ho a través de l’Obra Social de Sant Joan de Déu.

Fer el projecte ha estat un aprenentatge enriquidor i les circumstàncies, tot i no ser les desitjables, han aportat coneixements i valors molt positius als alumnes. Ara, només esperen veure que la seva solidaritat se suma a la de moltes altres persones.

Producte afegit al teu llistat de desitjos