Avís Legal

Aquest Avís Legal regula l'ús del servei del web botigasolidariaSJD.org (en endavant, "lloc web") que l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Província Sant Rafael posa a disposició dels usuaris d'Internet a través de l'Obra Social Sant Joan de Déu.

COPYRIGHT

Tota la informació continguda en aquest lloc web, el seu disseny gràfic així com el seu codi font constitueixen una obra i la seva propietat intel·lectual pertany a l'Obra Social Sant Joan de Déu. Els usuaris d'internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa informàtica local. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions.

Els noms de domini de botigasolidariaSJD no poden ser utilitzats en connexió amb altres productes o serveis que no siguin d'aquesta organització, i no poden ser utilitzats de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Província Sant Rafael i la seva Obra Social.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

L'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Província Sant Rafael i la seva Obra Social queden exonerades de qualsevol responsabilitat derivada de:

a. Errors en el lloc web deguts a causes de força major, casos fortuïts o altres causes no imputables a la mateixa

b. Problemes tècnics i / o mecànics o virus produïts durant la connexió a Internet (sigui a través del lloc web botigasolidariaSJD.org o de webs de tercers), en els sistemes informàtics (programari i maquinari) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en els equips informàtics.

c. De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en el lloc web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec.

Així mateix, l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Província Sant Rafael no és responsable de la veracitat, actualització i licitud dels continguts de les pàgines que, si escau, siguin suggerides per la companyia o que apareguin enllaçades. L'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Província Sant Rafael i la seva Obra Social estan exonerades de tota responsabilitat davant l'usuari pel que fa a les condicions legals d'utilització i als continguts de les diferents pàgines web suggerides o que apareguin enllaçades al lloc web www.botigasolidariaSJD.org, quedant a criteri de l'usuari acceptar-les o no.

Producte afegit al teu llistat de desitjos