BRIDEPALLA

BRIDEPALLA

A Bridepalla són eco emprenedors. Dissenyen, produeixen i comercialitzen regals corporatius amb impacte positiu sobre el medi ambient i sobre la societat. El què i el com són importants. Però també el per què. Per què fan el que fan i com ho fan? Perquè realment creuen en això. No conceben un model de negoci que no tingui en compte valors econòmics, socials i ambientals que repercuteixin de manera positiva a l’entorn.

www.bridepalla.com

Producte afegit al teu llistat de desitjos